DAVUS

DAVUS er en forkortelse for Dansk Aktivitetsgruppe VHF UHF SHF.
Støtteforening for driften af OZ7IGY.
På siderne finder du den officielle og primære information om DAVUS, aktiviteter og møde referater. Informationer fundet andre steder rangerer lavere end dem som du finder her hvis der er modstrid.

DAVUS is the abbreviation for Danish Activity Group VHF UHF SHF.
Support association for the operation of OZ7IGY.
These pages have the official and primary information about DAVUS, activities and minutes of meetings. In case of discrepancy information found elsewhere has lower priority than information found here.

Formand Chairman Ivan Stauning OZ7IS
Næstformand Vice chairman Søren Pedersen OZ1FTU
Kasserer Treasurer Jørgen Rømming OZ0J
Sekretær Secretary Michael Wehnert OZ5WU
Bilagskontrollant Auditor Steen Gülstorff OZ2TG

OZ7IGY arbejdsgruppe/working group:
OZ2ELA, Michael – OZ2M, Bo – OZ5N, Steen – OZ9GE, Henning – OZ9ZZ, Jens Ole – OZ1AHV, Finn – OZ1FTU, Søren –  OZ2PBS, Palle – OZ7IS, Ivan

Mødereferater

2017-02-05: Konstituering, t-shirts, 40 MHz, 60 års jubilæet, støtte, referat, eventuelt

Next Generation Beacons – PI4