Mødereferat 2017-02-06

Referat fra DAVUS bestyrelsesmøde, søndag d. 5. februar, 2017.

1) Konstituering efter valget

OZ1FTU – Kasserer
OZ2M – Specialagent
OZ5GQ – Næstformand og Værkmester
OZ7IS – Formand og Skriver

2) T-shirts

Der er trykt 100 stk. 60 års jubilæums OZ7IGY-T-shirts. Når alle 100 er solgt vil det bidrage med 4.000 kr på driftskontoen.

3) 40 MHz

Der er søgt om fornyet forsøgstilladelse til det nybyggede PI4 – 40 MHz fyr. Det startes officielt op på jubilæumsdagen.

4) Fejring af 60 års Jubilæet

A) Fejres med pølser og øl/vand på Slettebjerg d. 25. marts fra 11 – 15.
Det er gratis for alle der er iført den røde jubilæums T-shirt.
Kassereren tager imod kontingent og sælger T-shirts. Der også er kaffe og the på kanderne.

B) Vi kører marts måneds NAC-Tester fra Slettebjerg, JO55WM.

2. marts. 19 – 23. 28 MHz NAC
7. marts. 19 – 23. 144 MHz NAC
9. marts. 19 – 23. 50 MHz NAC
14. marts. 19 – 23. 432 MHz NAC
16. marts. 19 – 23. 70 MHz NAC
21. marts. 19 – 23. 1296 MHz NAC

Det pågældende bånds fyr slukkes. Der køres kun på beaconantennen til det pågældende fyr, med standard grej, 25 – max. 100 W. Øvrige fyr der forstyrrer må slukkes.
OZ2PBS, Palle koordinerer bemandingen, 2 – 3 operatører pr. test. OZ2PBS sætter holdet.
Tilmelding: oz2pbs@qrz.dk

5) Støtte

Vi ansøger EDR om at genoptage støtten til de to originale fyr på 144 og 432 MHz.

6) Referat

Referaterne fra DAVUS GF og bestyrelsesmøde udsendes sammen med en ny opfordring om at støtte driften.

7) Eventuelt

A) Fremover vil vi også svare på eQSL, sendt til OZ7IGY. OZ5XN har meldt sig frivilligt.

B) Vi overvejer at starte OZ7IGY på 10 MHz WSPR. Kun TX, baseret på IGY-DDS.

Senere måske flere bånd.

C) OZ7IGY hjemmesiden vil blive forbedret  med en kolonne om organisationen bag OZ7IGY og vi forsøger at lægge mere baggrundsstof op.

Next Generation Beacons – PI4